top of page

PLAN OPORAVKA REPUBLIKE HRVATSKE
OD STRANE GRAĐANA


Plan oporavka Republike Hrvatske od strane građana izražava istinsku volju
naroda za hitnim promjenama u ekonomskom, vojnom, birokratskom i
geopolitičkom smislu kao i u ostalim segmentima lokalne, nacionalne, vanjske i
unutarnje uprave.


Kao građanin smatram da trenutna vlada ne radi u interesu građana niti u
interesu države kao cjeline i po tome principu ne možemo niti želimo dozvoliti
da se trenutačno stanje nastavi kao niti to da se nastave donositi odluke od
strane vlade koje su štetne po građane i po drž
avu općenito.


Ovaj plan je sastavljen od strane običnog građanina na kojeg najviše utječu
politike vlade i on izražava volju građana za promjenom smjera vođenja države
na način na koji će ona postati suverenija, suvremenija, sigurnija i pogodnija za
normalan i dostojan život građana koji u njoj obitavaju.


Plan sadrži prijedloge promjena trenutnih politika i uvođenja novih politika od
strane građana za koje se smatra da bi doveli do općeg bo
ljitka Republike
Hrvatske.

Plan oporavka Republike Hrvatske je sastavljen u 10 točaka:

Decentralizacija, Birokracija i javna uprava, Pravna reforma, Ekonomska i monetarna reforma, Izborna i parlamentarna reforma, Demografska reforma, Gospodarska reforma, Zaštita djece i maloljetnih osoba, Vojna reforma i zaštita granica, Promjena vanjske politike.

Trenutno su te točke samo okvirno napisane i traže se individualci sa stručnim znanjem iz gore navedenih područja čija se vizija Hrvatske poklapa sa strukturom plana i koji bi međusobnom suradnjom razradili opsežan i detaljan plan koji bi bio spreman za trenutnu implementaciju.

Plan u PDF formatu možete skinuti ovdje:

bottom of page